SEND UOPFORDREDE BIDRAG

Uopfordrede (men hermed opfordrede) bidrag til næste nummer af OVBIDATS tidsskrift, nummer 4, modtages med glæde. Skriv til ovbidat@gmail.com.

Deadline den 1. september 2014.

OVBIDAT, nr. 3, udgives i slutningen af august.